AKTUALNOŚCI
PRZYJACIELE
PARTNERZY ILO
NORDIC WALKING na Orliku!!!
NORDIC WALKING na Orliku!!!

Pierwsze zajęcia odbędą się w dniu 30 czerwca 2014 roku godz.. 18.00. Spotkanie zainteresowanych udziałem na terenie
Orlika Lipowy Dwór, ul. Boboli 1

Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking z przyjemnością informuje, że rozpoczyna się realizacja ogólnopolskiego projektu pn. Idę po zdrowie! którego uczestnikiem jest także nasze miasto. Dzięki temu na terenie Iławy zostanie zorganizowanych 10 jednostek zajęć dla zainteresowanych nauką i doskonaleniem techniki Nordic Walking.

.

Uczestnikami projektu mogą być wszyscy chętni. Projekt skierowany jest szczególnie do osób w wieku 50+, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Każdy uczestnik projektu otrzyma CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Dla najaktywniejszych uczestników przewidziano specjalne gadżety (kubki z logo, przewodniki z zakresu prawidłowej techniki nordic walking, inne). Udział w projekcie jest BEZPŁATNY.

 

Każdy Uczestnik bierze udział w projekcie na własną odpowiedzialność i podpisuje stosowne oświadczenie, gdzie podaje swoje dane osobowe i wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Organizatora (imię, nazwisko, kontakt). Oświadczenie pozwala na udział w projekcie (treść oświadczenia przygotuje Organizator). Dane osobowe uczestników będą przechowywane w siedzibie Organizatora, będą one używane tylko w sprawach związanych z w/w projektem. Uczestnicy projektu wyrażają także zgodę na fotografowanie ich oraz publikację ich wizerunku w materiałach promocyjnych dot. projektu oraz dot. działań Organizatora w promocji nordic walking jako aktywności ruchowej dla wszystkich.
Projekt, który ma się przyczynić do zwiększenia zainteresowania ogólnodostępną aktywnością fizyczną (szczególnie prawidłową techniką nordic walking), otrzymał niezbędne wsparcie merytoryczne i finansowe ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki

Istnieje możliwość wypożyczenia kijów na czas zajęć po zostawieniu u prowadzącego dokumentu ze zdjęciem (np. dowodu osobistego).

 

Serdecznie zapraszamy.