AKTUALNOŚCI
PRZYJACIELE
PARTNERZY ILO


Iławskie Centrum Sportu Turystyki i Rekreacji zaprasza do udziału w
Jesiennym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej
o puchar dyrektora ICSTiR dla chłopców urodzonych w latach 1997 - 2002

 

.
MIEJSCE: orlik Lipowy Dwór
DATA: 17.10.2015 r.
GODZINA: 16:00
TERMIN ZGŁOSZEŃ: 15:30

Dla najlepszych ciekawe nagrody...

ZGODA

Wyrażam zgodę na udział mojego syna ....................................... w Turnieju Piłki Nożnej, który rozegrany zostanie na terenie boisk "Moje Boisko- Orlik 2012" w Iławie na osiedlu Lipowy Dwór dnia 17.10.2015 r. Jednocześnie oświadczam, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań do udziału w tego typu imprezie.


                                                                                                                      ................................

                                                                                                                       podpis rodzica/opiekuna


Zapraszamy!!!